Home » Members (FY2023)

Members (FY2023)

Kondo Lab

 • Professor

  Specially Appointed Lecturer

  • Yuan He

  Specially Appointed Assitant Professor

  • Jun Zhou
  • Shaswot Shresthamali

  Research Fellows

  • Man Wu

  Visiting Research Fellow

  • Yohsuke Ueno

  Secretary

  • Yukari Mashima

  Ph.D. Candidate

  • Siyi Hu
  • Yikai Mao
  • Thet Hter Su

  Master’s Course Student (2nd year)

  • Lorenzo Sonnino

  Master’s Course Student (1st year)

  • Taro Uesugi
  • Hirotada Sugimoto
  • Naofumi Taga
  • Yuusuke Kuragaki
  • Ryo Tatsuma

  Undergraduate Students

  • Daichi Ando
  • Kaede Saito
  • Kisho Sotokawa
  • So Takeshima
  • Masaki Nagai
  • Ayumu Hashizume
  • Gouhei Fujio
  • Rikuto Yasaka

Amano Lab

 • Professor

  Visiting Assistant Professor

  Secretary

  • Rieko Suzuki

  Ph.D. Candidates

  • Shigeyuki Takano
  • M M Imdad Ullah
  • Kensuke Iizuka
  • Hideto Kayashima
  • Aika Kamei
  • Mao Renzhi

  Master’s Course Students (2nd year)

  • Yohsuke Yanai
  • Hajime Takisita
  • Souhei Takagi

Alumni

FY2022

Ph.D.
Master
 • Chen Yuchen
 • Hou Zhongyang
 • Huang Pengyu
 • Qin Ziquan
 • Shao Ningyu
 • Zhou Yuqing
 • Takumi Inage
 • Yuki Kameyama
 • Hiroaki Suzuki
 • Yasuyu Fukushima
Bachelor
 • Torao Okuyama

FY2021

Master
 • Kohei Ito
 • Ayaka Owada
 • Yoshiya Shikama
 • Tomoki Shimizu
 • Tomohiro Teraoka
 • Yan Yingjie
Bachelor
 • Haruna Takagi
 • Akihiro Obata
 • Riku Yasuda

FY2020

Ph.D.
 • Carlos Cortes
Master
 • Yasuaki Okamoto
 • Koki Honda
 • Ryohei Tomura
 • Aoi Hiruma
 • Miho Yamakura
 • Orsztynowicz Manfred

FY2019

Reserch Fellow
Master
 • Takeharu Ikezoe
 • Ryosuke Kazami
 • Yugo Yamauchi
 • Sun Yuxi

FY2018

Ph.D.
Master
 • Hiroyuki Noda
 • Kazusa Musha
 • Chihiro Totoki
 • Keita Azegami
 • Sayaka Terashima
 • Sit, Man Kit
Bachelor
 • Hiromichi Han

FY2017

Reserch Fellow
Ph.D.
Master

FY2016

Master
Bachelor
 • Tetsui Okubo

FY2015

Master
Bachelor

FY2014

Ph.D.
 • Takaaki Miyajima
 • Nobuaki Ozaki
Master
 • Mao Hatto
 • Kuniaki Kitamori
 • Takuya Kuhara
 • Mishra Dipikarani

Leave a comment